Het bestuur van de Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof bestaat uit vijf personen. Zij besluiten aan de hand van de doelstellingen en criteria welke initiatieven worden gesteund en welk bedrag daaraan wordt toegekend.
Een rentmeester bereidt de bestuursbesluiten voor en voert ze uit.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: de heer R.Pijsel
Secretaris: de heer mr. M.P.P.F.Groutars
Penningmeester: de heer drs. Th.J.F.M.Bovens
Lid: mevrouw G.K.Loos-Weststrate
Lid: de heer mr. E.P.C.M.Teeuwen

Beloningsbeleid:

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden voor de uitoefening van hun bestuursfunctie.